گزارش تصویری از ادامه عملیات احداث پست ناحیه عمرانی سوم خدآفرین

عملیات احداث پست 132 به 20 کیلو ولت ناحیه عمرانی سوم خدآفرین توسط متخصصان شرکت پارس ساختار پی گیری می شود.

18 شهریور, 1397

عملیات احداث پست 132 به 20 کیلو ولت ناحیه عمرانی سوم خدآفرین توسط متخصصان شرکت پارس ساختار پی گیری می شود.