گزارش تصويرى از دومين روز نوزدهمين نمايشگاه بين المللى صنعت برق ايران

دومین روز نوزدهمين نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران با استقبال گسترده متخصصان صنعت برق و عموم مردم و میهمانان در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

11 آبان, 1398

دومین روز نوزدهمين نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران با استقبال گسترده متخصصان صنعت برق و عموم مردم و میهمانان در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.