گزارش تصویری از آخرین روز نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

در آخرین روز از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت برق ایران، غرفه پارس ساختار میزبان شماری از بازدیدکنندگان بود.

19 آبان, 1398

در آخرین روز از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت برق ایران، غرفه پارس ساختار میزبان شماری از بازدیدکنندگان بود.