گزارش تصویری از سومین روز نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

در سومین روز از هجدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت برق ایران در محل نمایشگاه های بین المللی، غرفه پارس ساختار میزبان تعداد زیادی از مدیران و مسئولان ادارات مختلف برق منطقه ای کشور و همچنین حاج نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی بود.

19 آبان, 1398

در سومین روز از هجدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت برق ایران در محل نمایشگاه های بین المللی، غرفه پارس ساختار میزبان تعداد زیادی از مدیران و مسئولان ادارات مختلف برق منطقه ای کشور و همچنین حاج نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی بود.