گزارش تصویری//بازدید مدیر شعب بانک تجارت در آذربایجان شرقی از “شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز و فاز توسعه شرکت ذوب نورد توانارام

گزارش تصویری// مدیر شعب و معاونین بانک تجارت در آذربایجان شرقی از “شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز و فاز توسعه شرکت ذوب نورد توانارام وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار با حضور جناب آقای مهندس اباذر رئیس‌ هیات عامل گروه بازدید کردند.

18 شهریور, 1399

گزارش تصویری// مدیر شعب و معاونین بانک تجارت در آذربایجان شرقی از “شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز و فاز توسعه شرکت ذوب نورد توانارام وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار با حضور جناب آقای مهندس اباذر رئیس‌ هیات عامل گروه بازدید کردند.