گزارش تصویری// بازدید رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار قبل از اجرای عملیات تایپ تست برج تک پایه خود ایستای بتنی

بازدید جناب آقای مهندس اباذر رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار قبل از اجرای عملیات تایپ تست برج تک پایه خود ایستای بتنی کششی ۶۳ کیلوولت چهارمداره تیپ 60_A4T در محل پژوهشگاه نیرو واقع در اراک به روایت تصویر  

26 اردیبهشت, 1400

بازدید جناب آقای مهندس اباذر رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار قبل از اجرای عملیات تایپ تست برج تک پایه خود ایستای بتنی کششی ۶۳ کیلوولت چهارمداره تیپ 60_A4T در محل پژوهشگاه نیرو واقع در اراک به روایت تصویر