گزارش تصویری// بازدید یک هیات سرمایه گذار چینی از شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز

بازدید یک هیات سرمایه گذار چینی از شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز با حضور جناب آقای مهندس اباذر رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار

27 شهریور, 1400

بازدید یک هیات سرمایه گذار چینی از شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز با حضور جناب آقای مهندس اباذر رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار