گزارش تصویری بازدید مدیر منطقه آذربایجانشرقی، اردبیل و زنجان در آذربایجان شرقی از شركت هاى گروه صنعتی پارس ساختار

جناب آقای مهندس شمسائی مدیر منطقه آذربایجانشرقی، اردبیل و زنجان و معاونین بانک سینا در آذربایجان شرقی از شركت هاى زیر مجموعه گروه صنعتی پارس[...]

29 بهمن, 1398

گزارش تصویری// بازدید مدیرعامل برق منطقه ای سمنان و هیئت همراه از شرکت پارس ساختار

جناب آقای مهندس صباغ مدیرعامل شركت برق منطقه ای سمنان و هیئت همراه با حضور مهندس اباذر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه  از “شرکت پارس [...]

14 بهمن, 1398

بازدید دكتر امين زاده رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقى از گروه صنعتی پارس ساختار

دكتر امين زاده رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقى و هیئت همراه با حضور مهندس اباذر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی پارس ساخ[...]

14 بهمن, 1398

به دنبال حضور شرکت های توانمند داخلی در بازارهای بین المللی هستیم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در بازدید از گروه صنعتی پارس ساختار: به دنبال حضور شرکت های توانمند داخلی در بازارهای بین المل[...]

13 بهمن, 1398

اعطای تندیس حمایت از تولید ملی به گروه صنعتی پارس ساختار

در دومین جشنواره ملی حاتم صورت گرفت؛ اعطای تندیس حمایت از تولید ملی به گروه صنعتی پارس ساختار گروه صنعتی پارس ساختار در دومین جشنواره ملی حا[...]

13 بهمن, 1398

اگر مقاومت دکل های تک پایه بتنی نبود بحران بزرگی در کشور روی می داد

25 دی ماه در دفتر خاطرات بیش از 35 ساله شرکت پارس ساختار یک روز ویژه و تاریخی به حساب می آید. سال 1391 شمال غرب کشورمان زمستان سردی را تجربه[...]

25 دی, 1398