واحد تولید قطعات فلزی

عـلاوه بر تـنه اصلی سازه های تولیدی که به صورت بـتن مسلح پـیش ساخته می باشد، کراس آرم ها، شیلد پیک و نردبانهای بالارو سازه های مذکور و همچنین سازه های فولادی مورد نیاز پست های انتقال و فوق توزیع برق و دیگر ابنیه های در دست احداث، از مقاطع فولادی و بر اساس طرح نقشه های اجرایی، که بر حسب نیازها و نیرو های بارگذاری سازه از سوی دفتر فنی طراحی و ارائه می گردد، در کارگاههای فلزکاری شرکت ساخته می شوند.