نیروگاه های تولید انرژی

با پیشرفت تکنولوژی نیاز به تولید انرژی در جهان رو به افزایش است. استفاده از سوخت های فسیلی به منظور تولید انرژی الکتریکی با مشکلات بسیاری هم[...]

پست های انتقال و فوق توزیع نیرو

پستهای فشار قوی ایستگاه هایی فرعی در مسیر تولید، انتقال یا توزیع انرژی الکتریکی می باشند که بمنظور تغيير سطح ولتاژ و يا به وجود آوردن امكان [...]

خطوط انتقال و فوق توزیع نیرو

رشد روزافزون میزان مصرف انرژی و توسعه صنعت برق با افزایش مراکز تولید انرژی و توسعه جغرافیایی آنها و همچنین گسترش شبکه توزیع میسر شده است. بد[...]

مهندسی عمران، راه و ابنیه

شرکت پارس ساختار در عین حفظ زمینه اصلی فعالیت خود جهت تنوع بخشیدن به فعالیت شرکت و با توجه به نیاز کشور وارد پروژه های صنعتی و ساختمانی شده [...]

ماشین سازی

تجهیزات و ماشین آلات موجود در کارگاه ماشین سازی به همراه پرسنل متخصص شرکت پارس ساختار امکان طراحی و ساخت ماشینهای مختلف را در زمینه های گونا[...]

سازه های خاص

با توجه امکانات و تجهیزات موجود شرکت پارس ساختار و تجربه کافی در زمینه ساخت انواع متنوع سازه ها و قطعات فولادی، این شرکت آمادگی خود را برای [...]