title

اهداف و چشم انداز

چشم انداز پارس ساختار

چشم انداز پارس ساختار

ما بر آنیم تا نقش برجسته خود را در صنعت برق و انرژی حفظ کرده و با استناد به نوآوری، دانش فنی بالا، منابع انسانی حرفه‌ای و متحرک، خدمات مهندسی خود را در سراسر جهان گسترش دهیم. ما به ارزش‌های اصلی جامعه و اخلاق کسب و کار متعهد هستیم و تلاش می‌کنیم برای دستیابی به اهداف برجسته کشورمان گام برداریم.

title

اهداف و چشم انداز

مأموریت

مأموریت

با هدف ارتقای اقتصاد کشورمان و برتری شرکت پارس ساختار و به منظور ایجاد ارزش برای تمام سهامداران، ما به عنوان یک پیانکار بین المللی در مدیریت، مهندسی، تدارکات و ساخت تسهیلات برای پروژه‌های نیروگاه، زیر ایستگاه های ولتاژ بالا و خطوط انتقال قدرت در داخل کشور و خارج از کشور فعالیت می‌کنیم.

title

اهداف و چشم انداز

ارزش‌ها

ارزش‌ها

ایمنی: ایجاد محیط کاری امن و حفظ سلامت کارکنان خلاقیت و نوآوری: پرورش بهترین ایده‌ها در راستای بهبود تکنولوژی تولید و مدیریت مؤثر پروژه‌ها کیفیت: اعتقاد به کیفیت برتر و رشد و بهبود مستمر تعهد و مسئولیت پذیری: تعهد به اخلاق کسب و کار،رعایت قانون و حفظ محیط زیست تعالی سازمانی: حرکت در مسیر دستیابی به اهداف و توسعه سازمان