اخبار پارس ساختار
title

ارسال برج های بتنی جهت نصب در پروژه های جاری

۲۴ شهریور ۱۳۹۷
ارسال برج های بتنی جهت نصب در پروژه های جاری

گزارش تصویری از نحوه بارگیری و ارسال برج های بتنی پارس ساختار برای پروژه های جاری این شرکت.

برج های بتنی ساخته شده در شرکت پارس ساختار پس از بارگیری در محفظه های مخصوص خود پشت تریلرها جهت نصب در پروژه های مختلف در اقصی نقاط ایران ارسال می شوند.