اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری از ادامه عملیات احداث پست ناحیه عمرانی سوم خدآفرین

۱۸ شهریور ۱۳۹۷
گزارش تصویری از ادامه عملیات احداث پست ناحیه عمرانی سوم خدآفرین

عملیات احداث پست 132 به 20 کیلو ولت ناحیه عمرانی سوم خدآفرین توسط متخصصان شرکت پارس ساختار پی گیری می شود.