اخبار پارس ساختار
title

بازدید مديرعامل توليد نيروي برق حرارتي کشور از پروژه احداث نیروگاه 500 مگاوات پارس ساختار در شهرک صنعتی بعثت

۳۰ مهر ۱۳۹۷
بازدید مديرعامل توليد نيروي برق حرارتي کشور از پروژه احداث نیروگاه 500 مگاوات پارس ساختار در شهرک صنعتی بعثت

محسن طرز طلب مديرعامل شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي کشور به همراه جمعی از مدیران شرکت های برق منطقه ای و تولید برق آذربایجان از محل پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی  500 مگاوات شرکت پارس ساختار در شهرک صنعتی بعثت تبریز بازدید کرد.