اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری از آخرین روز غرفه شرکت پارس ساختار در نمایشگاه بین المللی برق ایران

۲۲ آبان ۱۳۹۷
گزارش تصویری از آخرین روز غرفه شرکت پارس ساختار در نمایشگاه بین المللی برق ایران

در آخرین روز از هجدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت برق ایران، غرفه پارس ساختار در سالن هفت میزبان معاون امور عمرانی استاندار البرز و همچنین شماری از بازدیدکنندگان بود.