اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری از دومین روز هجدهمین نمایشگاه بین المللی برق ایران

۱۳ آبان ۱۳۹۷
گزارش تصویری از دومین روز هجدهمین نمایشگاه بین المللی برق ایران

دومین روز هجدهمین نمایشگاه بین المللی برق ایران با استقبال گسترده متخصصان صنعت برق و عموم مردم و میهمانان در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.