اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری از غرفه پارس ساختار در نخستین روز از هجدهمین نمایشگاه بین المللی برق ایران

۱۲ آبان ۱۳۹۷
گزارش تصویری از غرفه پارس ساختار در نخستین روز از هجدهمین نمایشگاه بین المللی برق ایران

گزارش تصویری از غرفه پارس ساختار در نخستین روز از هجدهمین نمایشگاه بین المللی برق ایران در روز جمعه یازدهم آبان ماه 97 که بااستقبال پرتعداد میهمانان و متخصصان این صنعت روبرو شد/