اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری از نشست وزیر نیرو با نمایندگان بخش خصوصی در اولین روز هجدهمین نمایشگاه بین المللی برق ایران

۱۲ آبان ۱۳۹۷
گزارش تصویری از نشست وزیر نیرو با نمایندگان بخش خصوصی در اولین روز هجدهمین نمایشگاه بین المللی برق ایران

دکتر اردکانیان وزیر نیرو در اولین روز هجدهمین نمایشگاه بین المللی برق ایران با نمایندگان بخش خصوصی فعال در صنعت برق کشور دیدار و گفتگو کرد.