اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری از مراحل نصب دکل تک پایه خود ایستای بتنی 63 کیلوولت دو مداره

۵ آذر ۱۳۹۷
گزارش تصویری از مراحل نصب دکل تک پایه خود ایستای بتنی  63 کیلوولت دو مداره

گزارش تصویری از تلاشگران گروه نصب شرکت پارس ساختار در حال نصب دکل تک پایه خود ایستای بتنی 63 کیلوولت دومداره