اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری از حضور شرکت پارس ساختار دراولین نمایشگاه تخصصی تجهیزات برق و نیروگاهی ایران در عراق//1

۱۳ اسفند ۱۳۹۷
گزارش تصویری از حضور شرکت پارس ساختار دراولین نمایشگاه  تخصصی تجهیزات برق و نیروگاهی  ایران در عراق//1

اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات برق و نیروگاهی ایران در عراق از سیزدهم لغایت شانزدهم اسفند ماه 97 برابر با 4 الی 7 مارس 2019 در مرکز بازاریابی و صادرات کالاهای ایران در سایت نمایشگاه های بغداد برگزار می شود.