اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری از دومین روز تایپ تست موفقیت آمیز برج خود ایستای بتنی در شرکت پارس ساختار//1

۱۳ اسفند ۱۳۹۷
گزارش تصویری از دومین روز تایپ تست موفقیت آمیز برج خود ایستای بتنی در شرکت پارس ساختار//1

دومین روز برنامه تايپ تست برج خود ايستاى بتنى ٦٣ كيلوولت دو مداره سه سطحه تيپ آويزى شرکت پارس ساختار با حضور مديران و كارشناسان شركت هاى برق منطقه اى و نمایندگان شرکتهای مشاور سراسر کشور موفقیت آمیز در محوطه شرکت پارس ساختار  برگزار شد.