اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری از روز نخست تایپ تست موفقیت آمیز برج خود ایستای بتنی در شرکت پارس ساختار//2

۱۳ اسفند ۱۳۹۷
گزارش تصویری از روز نخست تایپ تست موفقیت آمیز برج خود ایستای بتنی در شرکت پارس ساختار//2

برنامه تايپ تست برج خود ايستاى بتنى ٦٣ كيلوولت دو مداره سه سطحه تيپ آويزى شرکت پارس ساختار با حضور مديران و كارشناسان شركت هاى برق منطقه اى و نمایندگان شرکتهای مشاور سراسر کشور  در محل شرکت پارس ساختار  برگزار شد.