اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری ششمین دوره معرفی برترین شرکت های منطقه غرب و شمال غرب\1

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری ششمین دوره معرفی برترین شرکت های منطقه غرب و شمال غرب\1

شرکت پارس ساختار برگزیده ششمین دوره طرح ایران تک شد.