اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری// آیین افتتاح پروژه های احداث پست و خط انتقال پارس ساختار با حضور رئیس جمهوری

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری// آیین افتتاح پروژه های احداث پست و خط انتقال پارس ساختار با حضور رئیس جمهوری

پروژه های احداث پست فوق توزیع 132/20 کیلوولت، توسعه پست فوق توزیع شیبلو و خط انتقال دو مداره 132 کیلوولت شرکت پارس ساختار توسط رئیس جمهور افتتاح شد.