اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری بازدید جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه ای تهران از شرکت پارس ساختار

۵ خرداد ۱۳۹۸
گزارش تصویری بازدید جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه ای تهران از شرکت پارس ساختار

جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه ای تهران با استقبال مهندس اباذر رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل گروه صنعتی پارس ساختار از شرکت پارس ساختار بازدید کردند.