اخبار پارس ساختار
title

بازدید مدیر کل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال و رئیس گروه نظارت بر خطوط انتقال توانیر از پارس ساختار

۴ تیر ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال و رئیس گروه نظارت بر خطوط انتقال توانیر از پارس ساختار

دکتر هاشم علیپور، مدیر کل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال توانیر به همراه مهندس علیرضاپور، رئیس گروه نظارت بر خطوط انتقال توانیر با حضور در تبریز از کارخانه شرکت پارس ساختار بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی پارس ساختار، در این بازدید، مهندس جلیل نواده اباذر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی پارس ساختار در خصوص نحوه تولیدات برج های تک پایه بتنی خود ایستا در این شرکت ارائه کرد.

مدیر کل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال توانیر نیز در این بازدید با تمجدید از توانمندی شرکت پارس ساختار در عرصه صنعت برق کشور گفت: توانمندی های مهندسی شرکت پارس ساختار باعث موفقیت های چشمگیر این شرکت شده است.

وی گفت: در سال هاى گذشته، تولید برج های تک پایه بتنی در صنعت سازه آغاز شده که اين موضوع نشان می دهد چنین صنعتی ميتواند بيشتر از اينها در كشور، مورد استفاده قرار گيرد. مخصوصا اینکه در حال حاضر از لحاظ سرعت نصب شدن و عدم سرقت و پايدارى و استحكام بسيار مناسب هستند.