اخبار پارس ساختار
title

بازدید معاونت وزیر نیرو به همراه مدیر عامل برق منطقه ای آذربایجان و هیئت همراه از کارخانه پارس ساختار

۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید معاونت وزیر نیرو به همراه مدیر عامل برق منطقه ای آذربایجان و هیئت همراه از کارخانه پارس ساختار

جناب آقای دکتر رجبی مشهدی، معاونت محترم وزیر نیرو و سخنگوی صنعت برق به همراه جناب آقای مهندس روشنی میلانی، مدیر عامل محترم برق منطقه ای آذربایجان و هیئت همراه از کارخانه شرکت پارس ساختار بازدید کردند.