اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری از نصب سنگین ترین قطعه دکل های بتنی خود ایستا 400 کیلوولت

۲۲ خرداد ۱۳۹۸
گزارش تصویری از نصب سنگین ترین قطعه دکل های بتنی خود ایستا 400 کیلوولت

سنگین ترین قطعه دکل های بتنی خود ایستا خط 400 کیلوولت دو مداره سه سطحه توسط متخصصان و تلاشگران شرکت پارس ساختار در پروژه  تامین و نصب برج ترمینال تاور و ارتباطات 400 کیلوولت پست کوثر تهران