اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری بازدید مدير كل دفتر فنى و نظارت شبكه انتقال توانير از کارخانه پارس ساختار

۲۸ خرداد ۱۳۹۸
گزارش تصویری بازدید مدير كل دفتر فنى و نظارت شبكه انتقال توانير از کارخانه پارس ساختار

جناب آقاى دكتر هاشم عليپور، مدير كل دفتر فنى و نظارت شبكه انتقال توانير به همراه جناب آقاى مهندس عليرضاپور، رئيس گروه نظارت بر خطوط انتقال از كارخانه شركت پارس ساختار بازدید کردند.