اخبار پارس ساختار
title

بازديد نمايندگان محترم شرکت برق منطقه اى تهران و شركت مشانير از شرکت پارس ساختار

۳۱ تیر ۱۳۹۸
بازديد نمايندگان محترم شرکت برق منطقه اى تهران و شركت مشانير از شرکت پارس ساختار

نمايندگان شرکت برق منطقه اى تهران و شركت مشانير از توليد برج چهار مداره ٩٠ درجه مجاور پست ٦٣/٢٠ كيلوولت واوان-تهران- در كارخانه شركت پارس ساختار بازدید کردند.