اخبار پارس ساختار
title

خط انتقال 132 کیلوولت انهر-ارومیه به پست گلمانخانه

۱۵ مرداد ۱۳۹۸
خط انتقال 132 کیلوولت انهر-ارومیه به پست گلمانخانه

تهیه برج های تک پایه بتنى، احداث فونداسیون سیستم اتصال زمین و نصب برج ها و اجرای عملیات سیم کشی ورود و خروج خط انتقال 132 کیلوولت انهر – ارومیه به پست گلمانخانه توسط متخصصان و تلاشگران شركت پارس ساختار انجام گرفت.