اخبار پارس ساختار
title

بازدید جمعى از كارشناسان شركت برق منطقه اى تهران و شرکت مهندسی مشانير تهران از کارخانه پارس ساختار

۹ مهر ۱۳۹۸
بازدید جمعى از كارشناسان شركت برق منطقه اى تهران و شرکت مهندسی مشانير تهران از کارخانه پارس ساختار

جمعى از كارشناسان شركت برق منطقه اى تهران و شرکت مهندسی مشاور مشانير تهران از دکل های بتنی خودایستای تک پایه پروژه ۲۳۰ کیلوولت گلستان واقع در استان تهران در “كارخانه پارس ساختار” بازدید کردند.