اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری عمليات اجرايى احداث يك بى خط ٦٣ كيلوولت در پست ٢٣٠/٦٣/٢٠ كيلوولت ميانه

۱۳ مهر ۱۳۹۸
گزارش تصویری عمليات اجرايى احداث يك بى خط ٦٣ كيلوولت در پست ٢٣٠/٦٣/٢٠ كيلوولت ميانه

يك بى خط ٦٣ كيلوولت در پست ٢٣٠/٦٣/٢٠ كيلوولت ميانه توسط متخصصان و تلاشگران شركت پارس ساختار احداث شد.