اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصويرى از دومين روز نوزدهمين نمايشگاه بين المللى صنعت برق ايران

۱۱ آبان ۱۳۹۸
گزارش تصويرى از دومين روز نوزدهمين نمايشگاه بين المللى صنعت برق ايران

دومین روز نوزدهمين نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران با استقبال گسترده متخصصان صنعت برق و عموم مردم و میهمانان در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.