اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری از آخرین روز نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

۱۹ آبان ۱۳۹۸
گزارش تصویری از آخرین روز نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

در آخرین روز از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت برق ایران، غرفه پارس ساختار میزبان شماری از بازدیدکنندگان بود.