اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری// مجلس اربعین ابوالزوجه جناب آقای مهندس اباذر مدیرعامل گروه صنعتی پارس ساختار

۲۵ آبان ۱۳۹۸
گزارش تصویری// مجلس اربعین ابوالزوجه جناب آقای مهندس اباذر مدیرعامل گروه صنعتی پارس ساختار

حضور شخصیت ها و مقامات کشوری و استانی و صاحبان صنایع و … در مجلس اربعین ابوالزوجه جناب آقای مهندس اباذر مدیرعامل گروه صنعتی پارس ساختار در مسجد الصادق تبریز