اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری بازدید مدیر منطقه آذربایجانشرقی، اردبیل و زنجان در آذربایجان شرقی از شركت هاى گروه صنعتی پارس ساختار

۲۹ بهمن ۱۳۹۸
گزارش تصویری بازدید مدیر منطقه آذربایجانشرقی، اردبیل و زنجان در آذربایجان شرقی از شركت هاى گروه صنعتی پارس ساختار

جناب آقای مهندس شمسائی مدیر منطقه آذربایجانشرقی، اردبیل و زنجان و معاونین بانک سینا در آذربایجان شرقی از شركت هاى زیر مجموعه گروه صنعتی پارس ساختار بازدید کردند.