اخبار پارس ساختار
title

بازدید دكتر امين زاده رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقى از گروه صنعتی پارس ساختار

۱۴ بهمن ۱۳۹۸
بازدید دكتر امين زاده رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقى از گروه صنعتی پارس ساختار

دكتر امين زاده رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقى و هیئت همراه با حضور مهندس اباذر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی پارس ساختار از شرکت های “پارس ساختار” “صنايع فولاد شهريار تبريز” و “ذوب نورد توانا رام” بازدید کردند.