اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری// بازدید مدیرعامل برق منطقه ای سمنان و هیئت همراه از شرکت پارس ساختار

۱۴ بهمن ۱۳۹۸
گزارش تصویری// بازدید مدیرعامل برق منطقه ای سمنان و هیئت همراه از شرکت پارس ساختار

جناب آقای مهندس صباغ مدیرعامل شركت برق منطقه ای سمنان و هیئت همراه با حضور مهندس اباذر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه  از “شرکت پارس ساختار” بازدید کردند.