اخبار پارس ساختار
title

در دومين جشنواره ملي حاتم رقم خورد: اعطای تنديس حمايت از توليد ملي به گروه صنعتي پارس ساختار

۲۷ اسفند ۱۳۹۸
در دومين جشنواره ملي حاتم رقم خورد: اعطای تنديس حمايت از توليد ملي به گروه صنعتي پارس ساختار

گروه صنعتي پارس ساختار در دومين جشنواره ملي حاتم، در بخش «توليد محصولات “هاي تِک” با فناوري پيشرفته و با هدف تامين نيازهاي صنايع و بازار داخلي» ، تنديس حمايت از توليد ملي دريافت کرد.

به گزارش روابط عمومي گروه صنعتي پارس ساختار هفتمين گردهمايي بزرگ مسئولين دولت و مديران بنگاه هاي برتر اقتصاد ايران و دومين جشنواره حمايت از توليد ملي- حاتم- با حضور دکتر شريعتمداري وزير محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعي، دکتر نهاونديان معاون اقتصادي رئيس جمهور، نمايندگان مجلس، معاونين وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه، مقامات سازمانهاي دولتي و برخي فعالان اقتصادي، سهشنبه 8 بهمنماه در مرکز همايشهاي بينالمللي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد و طي آن از برگزيدگان همايش تقدير گرديد.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: اميدواريم بودجه سال آينده به گونهاي تنظيم و تدوين شود که ماليات حامي توليد باشد. چرا که امروز فرارهاي مالياتي به نوعي علني شده است.

محمد شريعتمداري در دومين جشنواره ملي حاتم(حمايت از توليد ملي) با انتقاد از نبود گفتمان واحد براي تحقق توليد ملي طي سال‏هاي گذشته اظهار داشت: ما امروز ناگزير هستيم تا از گذشته درس بگيريم و از فرصتهاي محدود حداکثر استفاده را ببريم.

وي با بيان اينکه حمايت از توليد ملي موضوعي چندجانبه است، تأکيد کرد: اگر سفيران کشورمان، سفيران اقتصادي نيز باشند، با يک رويکرد اساسي ميتوانيم در اين راستا گام برداريم.

شريعتمداري با اشاره به نقش وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي در توليد باصرفه خاطرنشان کرد: اگر اين دو دستگاه اقداماتي انجام دهند تا توليد ملي با صرفه تر از فعاليتهاي سوداگرانه و سفته بازي باشد، قطعاً ميتواند پايه گذار گامهاي ارزشمند در جهت رونق توليد ملي باشد.

اين عضو کابينه دولت دوازدهم، اصلاح فضاي کسب و کار را منوط به مشارکت و همراهي همه دستگاهها دانست و افزود: تحريمهايي که امروز به اوج خود رسيده و شرايط نامطلوبي را براي کشور رقم زده، در عين حال ميتواند براي کشور فرصت باشد و بايد اعلام کرد دشمن ما را با همان ابزاري تهديد کرده که آرزوي ما است.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ادامه به سخنان رهبر انقلاب در سال 73 اشاره و تصريح کرد: بنا به فرموده ايشان آرزوي ما اين است که روزي در چاههاي نفت در کشور بسته شود؛ امروز به تأسي از اين فرمايش رهبري اعلام ميکنيم اگر خارجيها به ما اجازه فروش صادرات نفت را نميدهند، بايد از اين تهديد به عنوان يک فرصت در جهت حمايت از توليد داخلي بهره ببريم.

شريعتمداري همچنين با انتقاد از نگاههاي دوگانه که طي سال هاي گذشته در دستگاهها در حوزه برخي مسائل اساسي کشور رخ داد، خاطرنشان کرد: اتکاي به نفس يکي از اين مشکلات بوده و بودجه عمومي کشور را نيز درگير کرده است. اين موضوع دست ما را براي واردات نيز باز گذاشته است. نگاه به اين سرمايه فوق العاده به عنوان يک قلک نگاه غلطي است اما متأسفانه در سال هاي گذشته حاکم بوده و سبب شده از ساير ظرفيتهاي اقتصاد که ميتوانست به شکوفايي کشور منجر شود، غافل شويم.

وي بر لزوم توجه به درآمدهاي مالياتي به عنوان يک منبع درآمدي تأکيد کرد و گفت: قطعاً نيازمند اجراي نظام مالياتي عادلانه در کشور هستيم که اين نظام مشوق توليد باشد. در عين حال که اقدامات خوبي در اين زمينه صورت گرفته اما همچنان با فرارهاي مالياتي زيادي مواجه هستيم.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه امروز عمده درآمدهاي مالياتي کشور ناشي از فشار بر فعاليتهاي توليدي است، ادامه داد: در مقابل به توسعه پايههاي مالياتي و فرهنگ سازي اين موضوع که به جايي برسيم تا هر فرد خود را براي پرداخت ماليات مکلف بداند ورود نکرده ايم.

شريعتمداري خواستار توجه جدي نمايندگان مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه 99 کشور در تبصرههاي مالياتي بودجه شد و اظهار داشت: اميدواريم بودجه سال آينده به گونهاي تنظيم و تدوين شود که ماليات حامي توليد باشد. چرا که امروز فرارهاي مالياتي به نوعي علني شده است.

وي به واردات و سياستهاي حاکم در اين حوزه اشاره کرد و گفت: در اين حوزه نيز با يک دوگانگي مواجه بوده ايم مبني بر اينکه آيا از توليد داخل حمايت کنيم و يا در نظر داريم با واردات در جهت تأمين خدمات مطلوب و ارزان بهره مند شويم. 40 سال است در اين زمينه بحث و گفتگو ميکنيم اما هيچ گاه صبوري نکرديم که توليد کننده به توليد خود بپردازد؛ بايد معلوم شود کشور مايل است در حوزه حمايت از توليد داخل گام بردارد و يا خير؛ اين در حالي است که دو سال پيش و در زمان مسئوليت بنده در وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات 1399 قلم کالا به کشور ممنوع شد. از سوي ديگر ظرفيتهاي خالي توليد را به کار گرفتيم که امروز اين مسير بايد ادامه داشته باشد.

اين عضو کابينه با تقدير از وزير صنعت براي ممنوعيت واردات کالاهاي مشابه داخل، افزود: تحقق اين مهم در گرو ارتقا کيفيت در توليدات داخل است و بايد با به کارگيري فناوريهاي نو و جلب رضايت توليدکنندگان و البته مصرف کنندگان کالا محقق شود.
وي به موضوع تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران اشاره کرد و گفت: از نظام کارفرمايي کشور خواهش ميکنيم سود آتي خود را در رضايت مجريان کار ببينند و بدانند سود کارفرما در رضايت کارفرما و کارگر است.

شريعتمداري در پايان با تأکيد بر اهميت اجراي قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار خاطرنشان کرد: امروز بدون اغراق سرمايه گذاران داخلي و خارجي با مشکلات اساسي مواجه هستند. بنابراين اصلاح فضاي کسب و کار بايد با فوريت در دستور کار قرار گيرد.

معاون اقتصادي رئيس جمهور گفت:لازمه رشد توليد در کنار امنيت مبارزه با فساد است که مبارزه فساد را نبايد فقط يک امر قضايي، سياسي و اجتماعي دانست بلکه يکي از مهمترين جنبههاي مبارزه با فساد، اقتصادي است.

محمد نهاونديان در جشنواره ملي حاتم با بيان اينکه مسئله امروز ما اقتصاد تحريم است، اظهار داشت: جواب ما به تحريمهاي حداکثري بايد همبستگي حداکثري در صحنه توليد باشد و اگر بخواهيم از اين شرايط عبور کنيم که عبور هم خواهيم کرد، بايد همبستگي را در اولويت قرار دهيم.

وي با اشاره به جريان ضدايراني از سوي دولتهاي آمريکا و رژيم صهيونيستي براي انزواي ايران گفت: بايد بدانيم اين جريان ضدايراني به دنبال چيست تا بازي آنها را برهم بزنيم. آنها به دنبال اين هستند که توليد در ايران گران تمام شود، در مقابل ما بايد ريسک را در اقتصاد کاهش دهيم.

نهاونديان گفت: اقتصاد ايران بايد به بازار مالي جهاني دسترسي يابد و اين قوت يک اقتصاد است که از اين طريق ميتواند براي رشد داخلي و اشتغالزايي گام بردارد.

وي با تاکيد بر اينکه تفسير نادرستي از اقتصاد مقاومتي مبني بر قبول انزوا وجود دارد، تصريح کرد: اقتصاد مقاومتي درونزا و بروننگر است و از اين طريق بايد نقشه کساني که ميخواهند ايران به انزوا برود را برهم بزنيم و بازي آنها را نخوريم.

تنديس اين جشنواره با داوري کميته علمي براي راه اندازي و انجام فعاليتهاي بنيادين و ارزشمند در جهت ارتقاي کيفي و کمي توليدات و خدمات کشور به گروه صنعتي پارس ساختار به دليل توليد محصولات “ هاي تِک ” در شرکت هاي زير مجموعه اين گروه صنعتي تعلق گرفت. اختراع و توليد دکل هاي بتني تک پايه انتقال نيرو در ولتاژ هاي مختلف در شرکت پارس ساختار، توليد ورق ضخيم 3 ميليمتر بصورت رول براي اولين بار در کشور در شرکت صنايع فولاد شهريار تبريز و توليد مقاطع فولادي با آلياژ هاي خاص از موارد مهم توليد محصولات “هاي تِک ” در شرکت هاي وابسته به گروه صنعتي پارس ساختار است.

لازم به ذکر است جشنواره ملي حاتم (حمايت از توليد ملي) با مشارکت نهادها و سازمان هاي دولتي و خصوصي با محوريت بررسي فعاليت‏هاي ارزش آفرين و توانمنديهاي بالقوه و بالفعل اقتصادي کشور و همچنين تجليل از فعالان اين عرصه به صورت سالانه برگزار مي شود.