اخبار پارس ساختار
title

پیام نوروزی مدیر عامل و رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار

۲۷ اسفند ۱۳۹۸
پیام نوروزی مدیر عامل و رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار

برای موفقيت بيشتر، بايد انديشمندانه آغاز کنيم

هر سال که مي گذرد و سپری می شود کوله بار دانسته ها و داشته هايمان فزوني مي يابد. سال 1398 گذشت، بسيار سخت و گران!

چون مي خواهيم از آغاز سخن بگوييم، بنا ندارم تلخی های آن را يادآور شوم. چرا که زيبايی آغاز در دلگرم کنندگی و اميد بخشی آن است.

خدا را شاکريم که ايامش را در سلامت، کنار هم يکی پس از ديگري سپری مي‏کنيم و بسيار مسروريم که نعمت و توان تلاش و کوشش را به ما عطا فرمود تا به حد خودمان در خلقتش مفيد فايده باشيم. آغاز هر چيزی بسيار زيباست، چرا که همواره با اميد همراه است، اميد به آينده و موفقيت!

تا امروز که آغازی دوباره را در تقويم زندگي اجتماعي خود رقم می زنيم در گروه صنعتي پارس ساختار گرچه به همه ي چشم اندازهای خود دست نيافته ايم اما در حد مقبولی به آنچه خواسته ايم رسيده ايم. سال به سال شرايط خاص تر می شود لذا انديشيدن و تفکر بيشتری می طلبد. پس براي موفقيت بيشتر، بايد انديشمندانه آغاز کنيم. هر چه هست و هر چه پيش خواهد آمد قطعاً در مقابل ترسيم نقشه ی راهی واقع بينانه نخواهد توانست ما را از اهدافمان دور کند، پس محکوم به تلاش توأم با تفکر هستيم.

ضمن تبريک سال نو، آغاز زيبايی های خلقت را به فال نيک مي گيريم و با هم، پيمان مي بنديم که همزمان با دگرگونی طبيعت و نو شدن آن، با توانی مضاعف، انديشه ايی والا و نو، به سوی اهداف متعالی گروه حرکت کنيم تا شايد شکر بخشی از نعمت هستی، وجود و سلامتی مان را بجا آورده باشيم.

موفق باشید

جلیل نواده اباذر