اخبار پارس ساختار
title

بازديد مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با حضور مهندس اباذر مديرعامل و رئيس هيات عامل گروه از شركت پارس ساختار

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
بازديد مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با حضور مهندس اباذر مديرعامل و رئيس هيات عامل گروه از شركت پارس ساختار

جناب آقای دکتر حسینی مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با حضور مهندس اباذر مديرعامل و رئيس هيات عامل گروه از شركت پارس ساختار بازدید کردند.