اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری//بازدید معاون اعتباری کل بانک سامان و مدیر شعب آذربایجان شرقی از “شركت هاى زیر مجموعه گروه صنعتی پارس ساختار”

۲۶ تیر ۱۳۹۹
گزارش تصویری//بازدید معاون اعتباری کل بانک سامان و مدیر شعب آذربایجان شرقی از “شركت هاى زیر مجموعه گروه صنعتی پارس ساختار”

معاون اعتباری کل بانک سامان و مدیر شعب آذربایجان شرقی از “شركت هاى زیر مجموعه گروه صنعتی پارس ساختار” با حضور جناب آقای مهندس اباذر رئیس‌ هیات عامل و مدیرعامل گروه بازدید کردند.