اخبار پارس ساختار
title

بهره برداری از اجرای خط فوق توزیع ۱۳۲ کیلوولت دو مداره باندل دو سیمه سایت صنایع سنگین ارس با حضور مشاور رئیس جمهور

۱۸ بهمن ۱۳۹۹
بهره برداری از اجرای خط فوق توزیع ۱۳۲ کیلوولت دو مداره باندل دو سیمه سایت صنایع سنگین ارس با حضور مشاور رئیس جمهور

مراسم بهره برداری از اجرای خط فوق توزیع ۱۳۲ کیلوولت دو مداره باندل دو سیمه سایت صنایع سنگین ارس توسط شرکت پارس ساختار با حضور دکتر مرتضی بانک، مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد، مهندس نریمان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و هیات همراه برگزار شد.