اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری// بازدید بابایی رایزن بازرگانی ایران در جمهوری آذربایجان و گداری رایزن بازرگانی ایران در ارمنستان

۲۴ فروردین ۱۴۰۰
گزارش تصویری// بازدید بابایی رایزن بازرگانی ایران در جمهوری آذربایجان و گداری رایزن بازرگانی ایران در ارمنستان

گزارش تصویری// بازدید بابایی رایزن بازرگانی ایران در جمهوری آذربایجان و گداری رایزن بازرگانی ایران در ارمنستان به همراه جمعی از مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، با حضور دکتر نواده اباذر نایب رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار از شرکت پارس ساختار