اخبار پارس ساختار
title

خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت چهارمداره رینگ شرق تبریز

۸ تیر ۱۴۰۰
خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت چهارمداره رینگ شرق تبریز

گزارش تصویری از خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت چهارمداره رینگ شرق تبریز