اخبار پارس ساختار
title

بازدید جناب آقای دوستانی مدیر امور شعب بانک ملت استان آذربایجان شرقی با حضور جناب آقای مهندس اباذر رئیس هیات عامل گروه

۶ مرداد ۱۴۰۰
بازدید جناب آقای دوستانی مدیر امور شعب بانک ملت استان آذربایجان شرقی با حضور جناب آقای مهندس اباذر رئیس هیات عامل گروه

بازدید جناب آقای دوستانی مدیر امور شعب بانک ملت استان آذربایجان شرقی به همراه معاونین و رئیس محترم شعبه تبریز از توانمندی شرکت های زیر مجموعه “گروه صنعتی پارس ساختار” با حضور جناب آقای مهندس اباذر رئیس هیات عامل گروه