اخبار پارس ساختار
title

تجلیل دکتر پور محمدی استاندار آذربایجان شرقی از نایب رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار

۱۴ تیر ۱۴۰۰
تجلیل دکتر پور محمدی استاندار آذربایجان شرقی از نایب رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار

گزارش تصویری// تجلیل دکتر پور محمدی استاندار آذربایجان شرقی از دکتر نواده اباذر نایب رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار بعنوان جوان نخبه صنعت و کارآفرین نمونه استانی