اخبار پارس ساختار
title

گزارش تصویری// بازدید یک هیات سرمایه گذار چینی از شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز

۲۷ شهریور ۱۴۰۰
گزارش تصویری// بازدید یک هیات سرمایه گذار چینی از شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز

بازدید یک هیات سرمایه گذار چینی از شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز با حضور جناب آقای مهندس اباذر رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار