اخبار پارس ساختار
title

بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان از پروژه های خطوط انتقال شرکت پارس ساختار

۴ آبان ۱۴۰۰
بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان از پروژه های خطوط انتقال شرکت پارس ساختار

جناب آقای دکتر روشن میلانی مدیرعامل محترم شرکت برق منطقه ای آذربایجان از  “خط  ۱۳۲ کیلوولت دو مداره شهرک سرمایه گذاری خارجی” و “خط ۱۳۲ کیلوولت چهار مداره آذر – تقویت فشار گاز به پست آخولا” که به دست متخصصان شرکت صنعتی پارس ساختار در حال اجراست، بازدید کردند.